Skip to main content

Timeplan høst 2024

Skarmyra servicesenter, MOSS

MOSS: Høienhald Bad Skarmyra - Onsdag:
Onsdag 13:45 - 14:15 Babysvømming Kurs 1 Barn født 2024
Onsdag 14.15 – 14.45 Babysvømming Kurs 2 Barn født 2024
Onsdag 14.45 – 15.15 Babysvømming Kurs 2 Barn født 2023
Onsdag 17.00 – 17.30 Babysvømming Kurs 2 - Barn født 2023
Onsdag 17.30 – 18.15 Småbarnsvømming Barn født 2021-2022
Onsdag 18.15 – 19.00 Plaskekurs Barn født 2019-2020
Onsdag 19.00 – 19.45 Plaskekurs Barn født 2016-2018

Kursperiode 1 : 21/8 – 15/1 2025
Kursavgift 18 uker kr 3780.- (30 min) kr 4500.-( 45min). 50 % rabatt for barn nr 2.
Høstferie: uke 40. Juleferie: 18/12, 25/12 og 1/1

MOSS: Høienhald Bad Skarmyra - Søndag:
Søndag 15.15 - 15:45 Babysvømming (barn født 2024)
Søndag 15.45 – 16.15 Babysvømming kurs 2 (barn født høsten 2023)
Søndag 16.15 – 16.45 Småbarnsvømming (barn født 2022-2023)
Søndag 16.45 – 17.30 Miniplaskekurs (barn født 2021)
Søndag 17.30 – 18.15 Plaskekurs (barn født 2019-2020)
Søndag 18.15 – 19.00 Svømmekurs (barn født 2018-2019)
Søndag 19.00 – 19.45 Videregående svømmekurs (født 2014-18)

Kursperiode 20/8 – 17/12 2024
Kursavgift 18 uker kr 3780.- (30 min) 4500.- (45min). 50 % rabatt for barn nr 2.
Høstferie : uke 40. Juleferie: 22/12 og 29/12

Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!


Finstadtunet, SKI. Delerudbakken 7, 1400 Ski

SKI: Finstadtunet - Tirsdag:
Tirsdag: 16.45 – 17.30 plaskekurs 4-6 år
Tirsdag; 17.30 -18.15 svømmekurs 4-7 år
Tirsdag: 18.15- 19.00 videregående svømmekurs 6-10 år

Kursperiode 1: 22/8 – 17/10 2024
Kursavgift 8 uker kr 2400.- (45 min) kr 3600- søsken. (50% rabatt for barn nr 2).
Høstferie : uke 40.
Kursperiode 2 : 22/10 – 17/12 2024
Kursavgift 9 uker kr 2700.-. Søsken 50% rabatt for barn nr 2.

SKI: Finstadtunet - Torsdag:
Torsdag 14.15 – 14.45 babysvømming (barn født 2024)
Torsdag 14.45 – 15.15 babysvømming ( barn født 2024)
Torsdag 15.15 – 15.45 babysvømming (barn født 2023)
Torsdag 15.45 – 16.15 Småbarnsvømming 1-2 år (født 2023)
Torsdag 16.15 – 16.45 Miniplaskekurs (barn født 2022)
Torsdag 16.45 – 17.15 plaskekurs (barn født 2020-2021)
Torsdag 17.15 – 18.00 svømmekurs (barn født 2015-2019)

Kursperiode 1: 22/8 – 17/10 2024
Kursavgift 8 uker kr 1800.- (30 min). kr 2400.- (45 min). Søsken 50% rabatt for barn nr 2.
Høstferie : uke 40.
Kursperiode 2: 24/10 - 19/12 2024
Kursavgift 9 uker kr 2025,- (30 min), kr 2700.- (45 min). Søsken 50% rabatt for barn nr 2.

SKI: Finstadtunet - Lørdag:
Lørdag 08.45 - 09.30 svømmekurs 5-9 år (45 min)
Lørdag 09.30 – 10.15 plaskekurs 4-5 år (45 min)
Lørdag 10.15 – 11.00 miniplaskekurs 3-4 år (45 min)
Lørdag 11.00 – 11.30 småbarnsvømming 1-2 år (30 min)
Lørdag 11.30 – 12.00 babysvømming 0-1 år (barn født 2023) (30 min)
Lørdag 12.00 – 12.30 babysvømming 0-1 år (barn født 2024) (30 min)

Kursperiode 1 :24/8 – 19/10 2024
Kursavgift 8 uker kr 1800.- (30 min) kr 2400 (45 min). Søsken. 50% rabatt.
Høstferie : uke 40.
Kursperiode 2: 26/10 – 14/12 2024
Kursavgift 8 uker kr 1800.- (30 min) kr 2400 (45 min). Søsken. 50% rabatt.

Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!


Dagbo skole, SKI

SKI: Dagbo - Mandag:
Mandag: 17.00 – 17.30 babysvømming (barn født 2023/2024) 30 minutter
Mandag: 17.30 – 18.00 småbarnsvømming (barn født 2022/2023) 30 minutter
Mandag; 18.00 - 18.45 miniplaskekurs (barn født 2020-2021) 45 minutter
Mandag: 18.45 - 19.30 plaskekurs (barn født 2017-2019) 45 minutter

Kursperiode 1 : 19/8 – 14/10 2024
Kursavgift 8 uker kr 1800- (30 min) kr 2400.- (45 min). 50 % rabatt for barn nr 2.
Høstferie : uke 40.
Kursperiode 2 : 21/10 – 16/12 2024.
Kursavgift 9 uker kr 2025.-(30 min) kr 2700.- (45 min). 50 % rabatt for barn nr 2.

Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!


Vi starter nye kurs i august, oktober, januar og mars.
Vi tar imot påmeldinger fortløpende!

(med forbehold om feil).