Skip to main content

Påmelding plaskekurs
4-6 år

Lek og svømmeopplæring for barn 4-6 år.
En aktivitet som lærer barna å bli trygge og selvstendige i vann.

Plaskekurset inneholder elementer fra Barnas Svømmeskole.
Det er Norge Svømmeforbunds 20 trinns svømmeopplæring og består av forskjellige typer vanntilvenning, sang & lek samt øving av svømmetakene. Vi ønsker at barna skal bli trygge i det våte element og kanskje fatte interessen for selv å lære svømmetakene etter hvert som ukene går. Noen barn er motiverte for svømmeopplæring, mens andre fryder seg over de gledene som lek i vann gir. Vi håper alle vil glede seg på barnets premisser og først og fremst se dette som en hyggelig stund sammen med barnet.
Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!

Begge foreldre er velkommen!

Informasjon om kurssteder finner du lenger ned på siden og informasjon om tider finner du på kursoversikt for VÅR eller HØST