Tlf: 918 85 658

Vi starter nye babysvømmekurs i mars!

Finstadtunet i Ski:
Torsdager kl15.00. kursperiode :21/3 - 13/6 kr 1870.-
Fredager kl 13.30 Kursperiode : 15/3 - 14/6 kr 1870.-
Skarmyra service senter i Moss:
Onsdager kl 14.10 Kursperiode 20/3-12/6 kr 1700.-
Påmelding til : annelise@andungene.no (91885658)

Kursoversikt 2018

SKI: FINDSTATUNET Tirsdag:
ANDUNGENES SVØMMESKOLE BARN 5 – 10 ÅR
Barna skal være trygge i vannet og målet er å bli dyktigere svømmere.
(på disse gruppene trenger foreldrene ikke være med i vannet)

17.00 crawl kurs (uten foreldre i vannet)
17.30 videregående svømmekurs 1 (uten foreldre) 
Ordinære svømmekurs med foreldre:
18.00 svømmekurs 4-6 år (med foreldre)
18.30 svømmekurs 5-8 år (med foreldre)

Kursperiode:
Tirsdag 21/8 – 9/1 2019 Kr. 2970,- (søsken: 4460,-)

Høstferie : uke 40
Juleferie : uke 51,52,1.SKI: FINSTADTUNET Fredag:

12.00 Nybegynner babysvømming : 2-6 mnd
12.30 Nybegynner babysvømming : 5-9 mnd
13.00 babysvømming kurs 2 : 9-18 mnd
13.30 Nybegynner babysvømming : 2-6 mnd

Kursperiode:
Fredag 17/8 – 11/1 2019 Pris kr 2970. Søsken 4460.-

Høstferie : uke 40.
Juleferie : uke 51-52-1

SKI: FINSTADTUNET Torsdag:

15.00 Nybegynner babysvømming : 2-9 mnd
15.30 babysvømming kurs 2 : 7-18 mnd
16.00 miniplaskekurs : 18 mnd-3 år
16.30 miniplaskekurs 3-5 år
17.00 plaskekurs 4-6 år – bli trygg i vann / vanntilvenning
17.30 svømmekurs 5-7 år – barna skal være trygge i vann ved oppstart.
Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet. (mor/far eller en annen voksen).

Kursperiode:
Torsdag 16/8 – 10/1 2019 Kr. 2970,-

Høstferie : uke 40.
Juleferie : uke 51,52,1.


SKI: FINDSTATUNET lørdag:

08.00 videregående svømmerkurs 6-8 år
08.30 svømmekurs 5-7 år (barna skal være trygge i vann ved oppstart)
09.00 plaskekurs 3-4 år (bli trygg i vann/ vanntilvenning)
09.30 miniplaskekurs 2-3 år
10.00 Babysvømming kurs 2: 9-18 mnd.
10.30 Babysvømming nybegynnerkurs : 2-9 mnd.
11.00 Babysvømming nybegynnerkurs : 2-9 mnd.
11.30 miniplask 2-4 år
12.00 plaskekurs 4-6 år (bli trygg i vann/ vanntilvenning)
12.30 svømmekurs 5-8 år (barna skal være trygge i vann ved oppstart)
13.00 videregående svømmekurs 5-8 år
13.30 plaskekurs 4-6 år (bli trygg i vann/vanntilvenning)
Dersom det blir mange påmeldte i enkelte grupper kan det bli endringer.

Kursperiode:
Lørdag 18/8 – 12/1 2019 Kr. 2970,- (søsken: 4460,-)


MOSS: SKARMYRA onsdag:

16:45 baby 1: 2-9 mnd
17.15 baby 2: 9-18 mnd
17.45 baby 2: 18-24 mnd
18:15 miniplaskekurs 2-4 år
18.45 plaskekurs 4-6 ÅR
19.15 svømmekurs 6-9 år
En voksen skal være i vannet med barnet.

Kursperiode:
Onsdag 22/8 - 16/1 2019 Kr 2950,- (søsken 4450,-)

Høstferie: uke 40
Juleferie: uke 51, 52, 1

MOSS: SKARMYRA søndag:

15.15 baby 1: 2-9 mnd
15.45 baby 2: 9-24 mnd
16.15 miniplask 2-4 år
16.45 plaskekurs 4-6 år
17:15 svømmekurs 6-9 år
17.45 vdg. sv.kurs 6-8 år

Kursperiode:
Søndag 26/8 - 13/1 2019 Kr 2785,- (søsken 4180,-)

Høstferie: uke 40
Juleferie: uke 50, 51, 52, 1

Våre kurssteder

Finstadtunet
Delerudbakken 7, 1400 Ski

Høyås rehabiliteringssenter
Valhallaveien 74, 1413  Tårnåsen

CatoSenteret
Kvartsveien 2, 1555 Son

Skarmyra service senter
Byfogd Sandbergsgate 5, 1532 Moss

Kontaktinfo

Annelise Hellem
Husvikveien 16
1440 Drøbak

Tlf. 91885658
E-post: annelise@andungene.no

Bank knt.nr.:
5140 68 17265

Org. nr.:
976 970 934