Tlf: 918 85 658

Våren 2023

Vi starter nye kurs i januar, mars og august.

Timeplan våren 2023

Sted Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Dagbo Skole
Ski
17:00-17:30 baby
17:30-18:00 1-2 år
18:00-18:45 2-3år
18:45-19:30 3-5 år
Instruktør:Kristin
    14:15-14:45 baby
14:45-15:15 baby
15:15-15:45 baby
15:35-16:15 1-2 år
16:15-16:45 3-5 år
16:45-17:15 plask 3-5
Instruktør:Kari
  08:45 – 09:30 4-5 år
09:30-10:15 2-4 år
10:15-11:00 2-3 år
11:00–11:30 1-2 år
11:30–12:00 baby
Instruktør : Kari/Hanne
 
Finstadtunet
Ski
  16:00-16:45 plask 5-6 år
1645 -17:30 svømmekurs
17:30-18:15 svømmekurs
18:15-19:00 svømmekurs videregående 7-10 år
Instruktør:Linnea
         
               
Skarmyra
Høienhald Bad
Moss
    13:45-14:15 baby
14:15-14:45 baby
14:45-15:15 baby
17:00-17:30 1-2 år
17:30-18:15 miniplask 2-4 år
18:15-19:00 plaskekurs 3-5 år
19:00-19:45 svømmekurs 5-10 år
Instruktør:Kari
      15:15-15:45 baby
15:45-16:15 baby
16:15-16:45 småbarn
16:45-17:30 miniplask-3-5
17:30-18:15 plask 4-6 år
18:15-19:00 svømme 5-8 år
19:00-19:45 svømmekurs 6 +
Instruktør:Kari

Skarmyra servicesenter, MOSS

MOSS: Høienhald Bad Skarmyra - Onsdag:
Onsdag 13:45 - 14:15 Babysvømming Kurs 1
Onsdag 14.15 – 14.45 Babysvømming Kurs 2
Onsdag 14.45 – 15.15 Babysvømming Kurs 2
Onsdag 17.00 – 17.30 Babysvømming Kurs 2 - Barn født 2022
Onsdag 17.30 – 18.15 Småbarnsvømming Barn født 2020-2021
Onsdag 18.15 – 19.00 Plaskekurs Barn født 2018-2019
Onsdag 19.00 – 19.45 Plaskekurs Barn født 2013-2017

Kursperiode 1 : 11/1 – 14/6 2023
Kursavgift 20 uker kr 3800.- (30 min) kr 4800.-( 45min). 50 % rabatt for barn nr 2.
Vinterferie: uke 8. Påskeferie: uke 14

MOSS: Høienhald Bad Skarmyra - Søndag:
Søndag 15.15 - 15:45 Babysvømming (barn født 2022)
Søndag 15.45 – 16.15 Babysvømming kurs 2 (barn født 2021)
Søndag 16.15 – 16.45 Småbarnsvømming (barn født 2020-2021)
Søndag 16.45 – 17.30 Miniplaskekurs (barn født 2019-2020)
Søndag 17.30 – 18.15 Plaskekurs (barn født 2017-2018)
Søndag 18.15 – 19.00 Svømmekurs (barn født 2016-2017)
Søndag 19.00 – 19.45 Videregående svømmekurs (født 2012-16)

Kursperiode 8/1 – 11/6 2023
Kursavgift 20 uker kr 3800.- (30 min) 4800.- (45min). 50 % rabatt for barn nr 2.
Vinterferie: uke 8. Påskeferie uke: 14.

Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!

Finstadtunet, SKI

SKI: Finstadtunet - Tirsdag:
Tirsdag 16:45 – 17.30 plaskekurs
Tirsdag; 17.30 -18.15 svømmekurs
Tirsdag: 18.15- 19.00 videregående svømmekurs

Kursperiode 1: 10/1 – 21/3 2023
Kursavgift 10 uker kr 2400.- (45 min) kr 3600- søsken. (50% rabatt for barn nr 2).
Vinterferie: uke 8.

Kursperiode 2: 28/3 – 13/6 2023
Kursavgift 11 uker kr 2640.- (45 min) kr 3960- søsken. (50% rabatt for barn nr 2).
Påskeferie: uke 14.

SKI: Finstadtunet - Lørdag:
Vårens kurs på Finstadtunet er flyttet til Dagbo

Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!

Dagbo skole, SKI

SKI: Dagbo - Mandag:
Mandag: 17.00 – 17.30 babysvømming (barn født 2022) 30 minutter
Mandag: 17.30 – 18.00 småbarnsvømming (barn født 2021) 30 minutter
Mandag; 18.00 - 18.45 miniplaskekurs (barn født 2019-2020) 45 minutter
Mandag: 18.45 - 19.30 plaskekurs (barn født 2017-2018) 45 minutter

Kursperiode: 9/1 - 12/6 2023
Kursavgift 18 uker kr 3420.- (30 min) kr 4320.- /45 min). 50 % rabatt for barn nr 2.
Vinterferieferie: uke 40. Påskeferie: 3 + 10 pril. Fri 1.mai Pinsefri 29. mai.

SKI: Dagbo - Torsdag:
Torsdag 14.15 – 14.45 babysvømming (barn født høsten 2022)
Torsdag 14.45 – 15.15 babysvømming (barn født 2022)
Torsdag 15.15 – 15.45 babysvømming ( barn født 2021)
Torsdag 15.45 – 16.15 Småbarnsvømming 1-2 år (født 2020)
Torsdag 16.15 – 16.45 Småbarnsvømming 2-3 år (født 2018-19)
Torsdag 16.45 – 17.15 Plaskekurs 3-5 år (født 2016-17)
Alle kurs 30 minutter

Kursperiode 1: 5/1 – 16/3 2023
Kursavgift 10 uker kr 1900.- (30 min) kr 2850,- søsken. 50% rabatt

Kursperiode 2: 23/3 – 15/6 2023
Kursavgift 11 uker kr 2090.- (30 min) kr 2850,- søsken. 50% rabatt
Vinterferie: uke 8. Påskeferie: 6. april. Fri: 18.mai.

SKI: Dagbo - Lørdag:
Lørdag 08.45 - 09.30 svømmekurs 5-9 år (45 min)
Lørdag 09.30 – 10.15 plaskekurs 4-5 år (45 min)
Lørdag 10.15 – 11.00 miniplaskekurs 3-4 år (45 min)
Lørdag 11.00 – 11.30 småbarnsvømming 1-2 år
Lørdag 11.30 – 12.00 babysvømming 0-1 år (barn født 2021-2022)
Lørdag 12.00 – 12.30 babysvømming 0-1 år (barn født 2022)

Kursperiode 1 : 7/1 – 18/3 2023
Kursperiode 2: 25/3 - 10/6 2023

Kursavgift 10 uker kr 1900.- (30 min) 2400 (45min).Søsken: 50% rabatt for nr 2.
Vinterferie: uke 8, Påskeferie: uke 14. Pinsefri: 27/5

 
Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!

Vi starter nye kurs i august og januar.
Vi tar imot påmeldinger fortløpende!

(med forbehold om feil).

Våre kurssteder

Finstadtunet
Delerudbakken 7, 1400 Ski

Dagbo Senter for rehabilitering
Lysneveien 49, 1400 Ski

Høyås rehabiliteringssenter
Valhallaveien 74, 1413  Tårnåsen

CatoSenteret
Kvartsveien 2, 1555 Son

Skarmyra service senter
Byfogd Sandbergsgate 5, 1532 Moss

Kontaktinfo

Annelise Hellem
Husvikveien 16
1440 Drøbak

Tlf. 91885658
E-post: annelise@andungene.no

Bank knt.nr.:
5140 68 17265

Org. nr.:
976 970 934