Tlf: 918 85 658

Vi tar imot påmeldinger nå!

Vi starter nye kurs i august!

Kursoversikt 2019

SKI: FINDSTATUNET Tirsdag:
ANDUNGENES SVØMMESKOLE BARN 5 – 10 ÅR
Barna skal være trygge i vannet og målet er å bli dyktigere svømmere.
(på disse gruppene trenger foreldrene ikke være med i vannet)

17.00 svømmekurs crawl/rygg/bryst (uten foreldre i vannet)
17.30 videregående svømmekurs crawl/rygg/bryst (uten foreldre) 
18.00 plaskekurs/svømmekurs 4-7 år (med foreldre)
18.30 svømmekurs 5-8 år videregående (uten foreldre)

Kursperioder for gruppene uten foreldre i vannet:
17.00, 17.30 og 18.30

Tirsdag 15/1 – 26/3 2019 Kr. 1700,- (søsken: 2550,-)
Tirsdag 2/4 - 18/6 2019 kr. 1870,- (søsken 2800,-)
Kursperiode for 18.00 gruppen : 15/1 – 11/6 kr 3300.-

Ingen svømming i: Vinterferien uke 8, Påskeferien uke 16SKI: FINSTADTUNET Fredag:

12.00 Nybegynner babysvømming kurs 1 : 2-6 mnd
12.30 Nybegynner babysvømming kurs 1 : 5-9 mnd
13.00 babysvømming kurs 2 : 9-18 mnd
13.30 Nybegynner babysvømming kurs 1 : 2-6 mnd

(Barnets alder er ved oppstart av kurset)

Kursperiode:

Fredag 18/1 – 14/6 2019 Pris kr 3060,- (søsken 4600.-)

Ingen svømming i: Vinterferien uke 8, Påskeferien uke 16, Fri: 17. mai og 31. mai

SKI: FINSTADTUNET Torsdag:

15.00 Nybegynner babysvømming : 2-9 mnd
15.30 babysvømming kurs 2 : 7-18 mnd
16.00 miniplaskekurs : 18 mnd-3 år
16.30 miniplaskekurs 3-5 år
17.00 plaskekurs 4-6 år – bli trygg i vann / vanntilvenning
17.30 svømmekurs 5-7 år – barna skal være trygge i vann ved oppstart.
Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet. (mor/far eller en annen voksen).

Kursperiode:
Torsdag 17/1 – 13/6 2019 Kr. 3230,- (søsken 4850,-)

Ingen svømming i: Vinterferien uke 8, Påskeferien uke 16, Fri: Torsdag 30/5


SKI: FINDSTATUNET lørdag:

08.00 videregående svømmerkurs 5-8 år (barna skal være trygge i vann)
08.30 svømmekurs 5-7 år
09.00 plaskekurs 3-4 år (bli trygg i vann/ vanntilvenning)
09.30 miniplaskekurs 2-3 år
10.00 Babysvømming kurs 2: 9-18 mnd. (barnets alder ved kursets oppstart)
10.30 Babysvømming nybegynnerkurs : 2-9 mnd.
11.00 Babysvømming nybegynnerkurs : 2-9 mnd.
11.30 miniplask 2-4 år
12.00 plaskekurs 4-6 år (bli trygg i vann/ vanntilvenning)
12.30 svømmekurs 5-8 år
13.00 svømmekurs 5-8 år (barna skal være trygge i vann)
13.30 videregående svømmekurs 6-9 år (barna skal være trygge i vann)
Dersom det blir mange påmeldte i enkelte grupper kan det bli endringer.

Kursperiode:
Lørdag 19/1 – 15/6 2019 Kr. 2900,- (søsken: 4350,-)

Ingen svømming i: Vinterferien uke 8, Påskeferien uke 16 og 18. mai


MOSS: SKARMYRA onsdag:

14:10 babysvømming kurs 1
16:45 babysvømming nybegynnerkurs 1: 2-6 mnd (barnets alder ved kursets oppstart)
17.15 babysvømming kurs 2: 6-12 mnd
17.45 babysvømming kurs 2: 1-2 år
18:15 miniplaskekurs 2-3 år
18.45 plaskekurs 4-6 ÅR
19.15 svømmekurs 6-9 år (barna skal være trygge i vannet ved oppstart)
En voksen skal være i vannet med barnet.

Kursperiode:
Onsdag 23/1 - 12/6 2019 Kr 2800,- (søsken 4200,-)

Ingen svømming i: Vinterferien uke 8, Påskeferien uke 16, Fri: Onsdag 1. og 29. mai

MOSS: SKARMYRA søndag:

15.15 nybegynner babysvømming kurs 1: 2-6 mnd (barnets alder ved kursets oppstart)
15.45 babysvømming kurs 2: 9-24 mnd
16.15 miniplask 2-4 år
16.45 plaskekurs 4-6 år
17:15 svømmekurs 5-7 år
17.45 svømmerkurs trygge barn 6-9 år

Kursperiode:
Søndag 20/1 - 26/5 2019 Kr 2800,- (søsken 4200,-)

Ingen svømming i: Vinterferien uke 8, Påskeferien uke 16

Våre kurssteder

Finstadtunet
Delerudbakken 7, 1400 Ski

Dagbo Senter for rehabilitering
Lysneveien 49, 1400 Ski

Høyås rehabiliteringssenter
Valhallaveien 74, 1413  Tårnåsen

CatoSenteret
Kvartsveien 2, 1555 Son

Skarmyra service senter
Byfogd Sandbergsgate 5, 1532 Moss

Kontaktinfo

Annelise Hellem
Husvikveien 16
1440 Drøbak

Tlf. 91885658
E-post: annelise@andungene.no

Bank knt.nr.:
5140 68 17265

Org. nr.:
976 970 934