Tlf: 918 85 658

Høsten 2021

Vi starter nye kurs uke 34
Korona/smittervern info, trykk på les mer

Les mer her

Kursoversikt våren 2020

SKI: FINDSTATUNET: Tirsdag:
ANDUNGENES SVØMMESKOLE BARN 5 – 10 ÅR

17.00 Svømmekurs nybegynner 5-8 år (uten foreldre i vannet)
17.30 Svømmekurs nybegynner 5-8 år (uten foreldre i vannet)
18.00* Plaskekurs 5-6 år *Målet er barna skal bli trygge i vannet og mestre å flyte og dykke (med foreldre )
18.30 Svømmekurs videregående 6-9 år (uten foreldre i vannet)

Kursperiode:
Tirsdag 21/1 – 9/6 2020. Kursavgift kr. 3135,- (søsken: 4710,-)

Ingen svømming i: Vinterferien uke 8. Påskeferie : uke 15.


SKI: FINDSTATUNET: Lørdag:

09.00* Videregående svømmekurskurs 6-8 år Fokus på teknikk: brystsvømming, crawl, rygg og stup.
09.30* Svømmekurs 5-8 år Barna skal være trygge i vann ved oppstart: målet er å bli svømmedyktig.
10.00* Plaskekurs 4-6 år Målet er at barna skal bli trygge i vannet og mestre å flyte og dykke.
10.30* Videregående svømmekurskurs 6-8 år Fokus på teknikk :brystsvømming, crawl, rygg og stup.
*Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet. (mor/far eller en annen voksen).
.

Kursperiode:
Lørdag 25/1– 13/6 2020. Kursavgift Kr. 2990,- (søsken: kr 4485,-)

Ingen svømming i: Vinterferien uke 8. Påskeferie: uke 15. Fri: 30.mai.

SKI: FINSTADTUNET: Torsdag:

17.00* Plaskekurs 5-6 år Målet er barna skal bli trygge i vannet og mestre å flyte og dykke.
17.30* Svømmekurs 5-7 år Barna skal være trygge i vann ved oppstart: målet er å bli svømmedyktig.
*Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet. (mor/far eller en annen voksen).

Kursperiode:
Torsdag 23/1 – 18/6 2020. Kursavgift kr. 3135,- (søsken: kr 4710.-)

Ingen svømming i: Vinterferien uke 8. Påskeferie: uke 15. Fri: 21.mai.


SKI: DAGBO: Mandag
Baby og småbarnsvømming 0 – 5 år:

17.00 Babysvømming kurs 1 : 0-1 år
17.30 Babysvømming kurs 2 : 1-2 år
18.00 Småbarnsvømming 2-3 år
18.30 Miniplask 3-5 år
Målet for disse gruppene er at barna skal bli trygge i vannet !

Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet ! Begge foreldre er velkommen i vannet!

Kursperiode:
Mandag 20/1 – 15/6 2020. Kursavgift kr 2990. (Søsken 4485.-)

Vinterferie : uke 8. Påskeferie Uke 15+ 13.april. Fri 1.juni.

SKI: DAGBO: Fredag:

11.30 Nybegynner babysvømming kurs 1: 0-1 år
12.00 Nybegynner babysvømming kurs 1 : 0-1 år
12.30 Babysvømming kurs 2 : 1-2 år
13.00 Babysvømming kurs 2 : 1-2 år

Begge foreldre er velkommen i vannet :)

Kursperiode:
Fredag 24/1 – 19/6 2020. Kursavgift kr 2990. (Søsken kr 4485.-)

Vinterferie: uke 8. Påskeferie : uke 15. Fri : 21.mai.

SKI: DAGBO: Lørdag:

09.30 Miniplaskekurs : 2-4 år
10.00 Småbarnsvømming : 1.3 år
10.30 Babysvømming kurs 2 : 1-2 år
11.00 Babysvømming nybegynner kurs 1 : 0-1 år
11.30 Miniplask 3-5 år
Målet for disse gruppene er at barna skal bli trygge i vannet!

Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!
Begge foreldre er velkommen i vannet!

Kursperiode:
Lørdag 25/1– 20/6 2020. Kursavgift kr 2990,- (søsken: kr 4485,-)

Vinterferie: uke 8. Påskeferie : uke 15. Fri : 30.mai.
Dersom det blir mange påmeldte i enkelte grupper kan det bli endringer.

 

MOSS SKARMYRA SERVICE SENTER: Onsdag:

14:10 Babysvømming 1: 0-1 år
16:45 Babysvømming 1: 0-1 år
17.15 Babysvømming 2: 1-2 år
17.45 Småbarnsvømming :2-3 år Bli trygg i vann gjennom lek og sang
18:15 Miniplaskekurs :3-4 år Bli trygg i vann gjennom lek og sang.
18.45 Plaskekurs: 4-6 år Målet er at barna skal bli trygge i vannet og mestre å flyte og dykke.
19.15 Svømmekurs: 6-9 år Barna skal være trygge i vann ved oppstart : målet er å bli svømmedyktig.
Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet. Begge foreldre er velkommen i vannet!

Kursperiode: Onsdag 22/1 - 10/6 2020 Kr 2970,- (søsken 4455,-)

Vinterferie: uke 8. Påskeferie : uke 15. Fri : 20.mai.

MOSS SKARMYRA: Søndag:

15.15 Babysvømming 1: 0-1 år
15.45 Babysvømming 2: 1-2 år
16.15 Småbarnsvømming : 2-3 år Bli trygg i vann gjennom lek og sang
16.45 Miniplask: 3-4 år Bli trygg i vann gjennom lek og sang.
17.15 Plaskekurs: 4-6 år Målet er at barna skal bli trygge i vannet og mestre å flyte og dykke.
17:45 Svømmekurs: 6-9 år Barna skal være trygge i vann ved oppstart : målet er å bli svømmedyktig.
Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet men begge foreldre er velkommen i vannet!

Kursperiode: Søndag 26/1 - 14/6 2020 Kr 2970,- (søsken 4455,-)

Vinterferie: uke 8. Påskeferie : uke 15. Fri 17 + 31 mai.
Dersom det blir mange påmeldte i enkelte grupper kan det bli endringer.

Våre kurssteder

Finstadtunet
Delerudbakken 7, 1400 Ski

Dagbo Senter for rehabilitering
Lysneveien 49, 1400 Ski

Høyås rehabiliteringssenter
Valhallaveien 74, 1413  Tårnåsen

CatoSenteret
Kvartsveien 2, 1555 Son

Skarmyra service senter
Byfogd Sandbergsgate 5, 1532 Moss

Kontaktinfo

Annelise Hellem
Husvikveien 16
1440 Drøbak

Tlf. 91885658
E-post: annelise@andungene.no

Bank knt.nr.:
5140 68 17265

Org. nr.:
976 970 934