Tlf: 918 85 658

Våren 2023

Vi starter nye kurs i januar, mars og august.

Påmelding plaskekurs 4 - 6 år

Lek og svømmeopplæring for barn 4-6 år.
En aktivitet som lærer barna å bli trygge og selvstendige i vann.

Plaskekurset inneholder elementer fra Barnas Svømmeskole.
Det er Norge Svømmeforbunds 20 trinns svømmeopplæring og består av forskjellige typer vanntilvenning, sang & lek samt øving av svømmetakene. Vi ønsker at barna skal bli trygge i det våte element og kanskje fatte interessen for selv å lære svømmetakene etter hvert som ukene går. Noen barn er motiverte for svømmeopplæring, mens andre fryder seg over de gledene som lek i vann gir. Vi håper alle vil glede seg på barnets premisser og først og fremst se dette som en hyggelig stund sammen med barnet.
Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!

Begge foreldre er velkommen!

Informasjon om kurssteder og tider, finner du lenger ned på siden.

Påmelding

Fyll ut alle feltene ved påmelding


Våre kurssteder

Finstadtunet
Delerudbakken 7, 1400 Ski

Dagbo Senter for rehabilitering
Lysneveien 49, 1400 Ski

Høyås rehabiliteringssenter
Valhallaveien 74, 1413  Tårnåsen

CatoSenteret
Kvartsveien 2, 1555 Son

Skarmyra service senter
Byfogd Sandbergsgate 5, 1532 Moss

Kontaktinfo

Annelise Hellem
Husvikveien 16
1440 Drøbak

Tlf. 91885658
E-post: annelise@andungene.no

Bank knt.nr.:
5140 68 17265

Org. nr.:
976 970 934